Crisiscommunicatie & perswoordvoering

Help. De krant of de regionale omroep belt! Als je niet of nauwelijks met media te maken hebt, kan een telefoontje van een journalist best eng zijn. Wij helpen je om goed voorbereid te zijn. We stellen een persprotocol voor je op, dat stapsgewijs aangeeft wat je moet doen. In geval van crisis maken we een crisiscommunicatieplan en ondersteunen je bij het te woord staan van de pers. Indien gewenst onderhouden we dan ook de contacten met de media.

In de praktijk

In juni 2013 werd een pasgeboren baby achtergelaten in een plantsoen in Roermond. Een voogd van BJz Limburg ontfermde zich een jaar lang over deze jongen. Dat bracht de nodige nationale en internationale aandacht met zich mee. Een bijzondere zaak die een bijzondere aanpak verdiende. We kozen voor een aanpak die recht deed aan de privacy rondom dit jongetje, zijn pleeggezin en later ook zijn ouders, maar tegelijkertijd zorgden we ervoor dat duidelijk werd hoe achter de schermen te werk werd gegaan in de zoektocht naar een definitief thuis.
Bekijk het krantenartikel