Positionering & mediastrategie

Je wilt je organisatie of bedrijf op de kaart zetten. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap de juiste snaar raakt en de juiste doelgroepen bereikt? Samen met jou gaan we aan de slag en bepalen wat jouw corporate story is. Hieruit voort vloeit een mediastrategie, waarin we beschrijven hoe en wanneer welke interne en externe media gericht kunnen worden ingezet. We kunnen dit plan ook voor je uitvoeren.

In de praktijk

In de zomer van 2018 is het eerste Buurtpunt in Heerlen geopend. Buurtpunt De Koffiepot in Hoensbroek is een laagdrempelig inlooppunt. Buurtbewoners kunnen er terecht met ideeën over de leefbaarheid in de wijk, met hulpvragen, en ze kunnen deelnemen aan een activiteit. Voor initiatiefnemer Heerlen Stand-BY! heeft Nancy van PITTIG in de media het intern- en extern communicatietraject opgezet. Dit communicatietraject behelst onder meer:  begeleiding en advisering bij de ontwikkeling van een nieuw logo en bijbehorende huisstijl en drukwerk, het benaderen van media, het schrijven van (pers)berichten en het bieden van ondersteuning aan medewerkers in het buurtpunt. Tot slot heeft Nancy een handboek aangeleverd zodat Heerlen Stand-BY! dit kan gebruiken bij communicatietrajecten voor andere Buurtpunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema laaggeletterdheid op de kaart zetten door middel van het organiseren van een conferentie. Voor Cubiss Limburg hebben we in nauwe samenwerking met Cubiss zelf en de stichting Lezen&Schrijven de conferentie Samen voor Taal georganiseerd. Een conferentie over de aanpak van laaggeletterdheid in Limburg. We hebben meegedacht over de onderwerpen en de inhoud. Daarop hebben we de sprekers en gasten gescreend en voorbereid. De regionale pers, zoals L1 en Dagblad de Limburger, heeft voorafgaand, tijdens en na de conferentie aandacht besteed aan het thema laaggeletterdheid. Daarnaast hebben we tijdens de conferentie gezorgd dat alles op rolletjes liep.

 

Een nieuwe visie, strategie, huisstijl en website voor Bureau Jeugdzorg Limburg. In 2012 werd alles in een keer aangepakt. Samen met de vormgevers van 51North werd door Nancy en Leontine een nieuwe huisstijl, passend bij de visie van BJz Limburg en een bijbehorende website ontwikkeld.

Website Bureau Jeugdzorg Limburg

Voor de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg heeft Leontine de communicatiecampagne rond de verhuizing en naamswijziging opgezet en uitgevoerd. De campagne bestond onder meer uit folders voor patiënten, presentaties en advertenties.
Voor de vormgeving tekende Di-gitta-al.
Folder huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg